cert-fundeon-01W. de Vries Infra is…

 

Bij Fundeon draait het om vakmanschap en professionalisering. Fundeon draagt bij aan betere opleidingen, meer en beter vakkundig personeel en zorgen daardoor voor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. In opdracht van het ministerie van OCW onderhoud Fundeon de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkend Fundeon leerbedrijven.

 

Namens de bedrijfstak ontwikkeld Fundeon lesmethodes voor mbo-opleidingen, adviseert  Fundeon werkgevers en werknemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en keerd Fundeon sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die investeren in het opleiden van nieuwe vakmensen.

 

Bovendien maakt Fundeon voorlichtingsproducten om jongeren en zijinstromers te informeren over de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bouw en infra.

 

Lees verder