Herstraten oprit en parkeervakken bij garage Kroes te IJlst

Project: Herstraten oprit en parkeervakken bij garage Kroes te IJlst Opdrachtgever: Garage Kroes

 • Uitbreken straatklinkers ca. 375m²
 • Aanbrengen zand ca. 20m³
 • Aanbrengen oude straatklinkers ca. 375m²
Dit werk is met behulp van een Sherpa 100 (uitbreken en bij rijden) gemaakt. ...

Lees meer

Herinrichting Kromhoutstraat en de Badweg te IJmuiden

Project: Herinrichting Kromhoutstraat en de Badweg te IJmuiden Opdrachtgever: Gemeente Velsen Onze Opdrachtgever: H&M (Dura Vermeer Infra)

 • Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm ca. 2500st.
 • Aanbrengen opsluitbanden 100/200 60/200 ca. 750st.
 • Aanbrengen geleide banden, stootbanden, busbanden ca. 900st.
 • Aanbrengen straatklinkers ca. 6500m²
 • Aanbrengen gootlaag (halve tegel) ca. 850m¹
 • Aanbrengen lengtemarkering, lintlaag ca. 500m¹
 • Aanbrengen trottoirtegels ca. 1150m²
Dit werk is met behulp van de Sherpa 100 (voor hand en spandiensten, invegen) de Optimas voor alle klinkers en de VOLVO midikraan voor het machinaal banden stellen en het vacuüm leggen van de trottoirtegels. Hier zijn we later ingestapt omdat het bedrijf wat hier bezig was zijn spulletjes niet in orde had. ...

Lees meer

Herinrichting 5 Nessen te Bergen

Project: Herinrichting 5 Nessen te Bergen Opdrachtgever: Gemeente Bergen Onze opdrachtgever: KOK Oosthuizen grond en wegenbouw

 • Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, verloopbanden, perronbanden ca. 4904st.
 • Aanbrengen opsluitbanden 100/200 ca. 5525st.
 • Aanbrengen straatbakstenen (gebakken hergebruik) ca. 1800m²
 • Aanbrengen graskeien ca. 505m²
 • Aanbrengen haaientandtegels ca. 8m²
 • Aanbrengen dwarsmarkering ca. 243m¹
 • Aanbrengen trottoirtegels 30/30/5, symbooltegels ca. 5447m²
 • Aanbrengen trottoirtegels (rood) 30/30/6 ca. 135m²
 • Aanbrengen straatbakstenen (BKK) ca. 11539m²
 • Aanbrengen molgoot (4 strekken) ca. 743m¹
 • Aanbrengen strekkenlaag (4 strekken) ca. 3427m¹
 • Aanbrengen bestrating vanuit depot (voor achtertuinen) ca. 500m²
Dit was een werk wat ongeveer twee jaar duurde hierbij hebben wij alle machines gebruikt. ...

Lees meer