Uitbreiding fietsenstalling “de Utherne” te IJlst

Project: Uitbreiding fietsenstalling “de Utherne” te IJlst
Opdrachtgever: Stichting Mienskipshus

  • Aanbrengen trottoirtegels ca. 81 m²
  • Aanbrengen opsluitbande 100/200 ca. 10 m¹
  • Aanbrengen straatzand ca. 16 m³
  • Het verwijderen en afvoeren van grond ca. 16 m³
  • Het plaatsen van 28 nieuwe fietsenrekken 28 st.
  • Het verplaatsen van 45 fietsenrekken 45 st.

 

Dit zijn de kleine en leuke klusjes die ook nog wat betekenen voor de sportende mensen.
Hier is de fietsenstalling met circa 140 plaatsen uitgebreid.